Otkup merkantilne pšenice

0
54

Kupovinu 131.000 tona merkantilne pšenice rod 2022. godine, domaćeg porekla, vrši Direkcija za robne rezerve po ceni od 40 dinara.

Merkantilna pšenica kupuje se po određenim uslovima. Ona treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa elementima kvaliteta.

Cena merkantilne pšenice je 40,00 d/kg sa PDV-om a Direkcija će plaćanje izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji. Kupuje se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata. Minimalna količina koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona a minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona.

Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, a nalaze se u aktivnom statusu.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladištena u silosu skladištara sa kojima Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice. Ona koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata treba da je uskladištena u silosu skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice. Izuzetak su privredni subjekti koji prodaju merkantilnu pšenicu uskladištenu u sopstvenom silosu, a nemaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice sa Direkcijom.

Konktakt za sve informacije o početku, načinu i trajanju prodaje pšenice neophodno je ostvariti sa „Produktnom berzom“ u Novom Sadu na jedan od telefona  021 445-413; 526-165 kao i na internet stranici Produktne berze.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here