Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas od Društva lekara Vojvodine „Hipokratovu medalju“ za zasluge u unapređenju zdravstva, kao i za poseban lični angažman na poboljšanju uslova rada u zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

Istakavši da se po izgradnji najsavremenijih zdravstvenih objekata u poslednjih nekoliko godina jasno vidi koliko se Srbija menja, predstavnici Društva lekara Vojvodine zahvalili su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na tome što je mnogo učinio na zadržavanju kadrova, koji se sada vraćaju u Srbiju kako bi svojim znanjem na najbolji način pomagali ljudima u svojoj zemlji. Upravo zato je „Hipokratova medalja“, koja se uručuje zaslužnim pojedincima jednom u deset godina, ovoga puta dodeljena predsedniku Srbije, koji je oblasti zdravstva posvetio posebnu pažnju u svim aspektima. Predsednik Vučić je istakao da „Hipokratovu medalju“ ne doživljava samo kao ličnu čast, već nadasve kao priznanje i nagradu za sva ulaganja i investicije u zdravstveni sistem, što je svojevrsna nagrada za celu našu državu.

Predsednik je posebno zahvalio celokupnom medicinskom i nemedicinskom osoblju, svim profesionalcima koji su se i u najtežim uslovima borili za svaki život i dodao da jedan od prioriteta u narednom periodu i dalje ostaje povećanje zarada i dalje unapređenje uslova rada, što je samo deo sveobuhvatnog napora da nekada razoreno zdravstvo nastavimo da obnavljamo i da ga učinimo najmodernijim u ovom delu Evrope. „Zdravstveni sistem je jedan od četiri najvažnija stuba države, a Srbija je pokazala i za vreme poslednje globalne zdravstvene krize da je u stanju da brzo reaguje i pobrine se za očuvanje zdravlja i života svojih građana“, rekao je predsednik Vučić, naglasivši da je promenjena paradigma prema kojoj je naše zdravstvo najlošije u Evropi. Predsednik je dodao da će se nastaviti ulaganja u zdravstvo, kako bi naši građani dobili najkvalitetnije usluge u svojoj zemlji.