Veronauka mora da ostane u školama, izjavio je predsednik pokreta Oslobođenje Mlađan Đorđević, koji je rekao da problem predstavlja status koji veronauka danas ima u školama, a koji nije adekvatan, od položaja samih veroučitelja do udžbenika.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je, tokom službe u Cetinjskom manastiru, da je država dužna da obezbedi pravo na versku nastavu u osnovnim i srednjim školama. Kako je objavljeno na sajtu Mitropolije, Joanikije je, osvrnuvši se na komentare “kako je veronauka nešto zaostalo i prevaziđeno i da ugrožava evropski put Crne Gore”, podsetio da se u većini evropskih država veronauka izučava u osnovnim i srednjim školama. Da li veronauka treba da ostane u školama pitali smo predsednika pokreta Oslobođenje Mlađana Đorđevića.

Veroučitelji Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke SPC večeras su uputili apel javnosti povodom „grubog kršenja prava roditelja i njihove dece na slobodno opredeljivanje i pohađanje versku nastavu u školama, kao i bojazni da će veronauka biti izbačena iz školskog sistema Srbije“. U Apelu navode da je Ustavom Republike Srbije zagarantovano svakom građaninu Srbije pravo na slobodu veroispovesti i pravo da vaspitava svoju decu u skladu sa svojim uverenjima, a da je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja omogućeno je članovima svih tradicionalnih Crkava i verskih zajednica da njihova deca pohađaju Versku nastavu u osnovnim i srednjim školama. Podneli su žalbe povodom prekršaja u više od 60 osnovnih i srednjih škola, od ukupno 221, u kojima se izvodi verska nastava na području Arhiepiskopije. Za „ove prekršaje“ kao najodgovornije označili su direktore škola, kojima je Ministarstvo prosvete poverilo „brigu i dužnost da roditeljima i njihovoj deci obezbede slobodno i transparentno opredeljivanje za versku nastavu, a ne da diskriminišu sopstvene učenike“.