Spajaju se vodoprivredna preduzeća u Vojvodini

0
70

Umesto postojećih devet vodoprivrednih preduzeća u Vojvodini sada će ih biti samo četiri, odlučila je Vlada Srbije koja je donela više odluka u vodoprivrednom sektoru na teritoriji Vojvodine gde posluje više firmi u javnom vlasništvu.

Prema odlukama koje su objavljene u Službenom glasniku, izmene osnivačkih akata donete su za vodoprivredna preduzeća Galovica, Srednji Banat, Severna Bačka i Tamiš-Dunav. Reč je o firmama sa sedištima u Beogradu, Zrenjaninu, Subotici i Pančevu.

Vlada Srbije donela je i rešenja o davanju prethodne saglasnosti na seriju odluka o statusnoj promeni pripajanja vodoprivrednih firmi većim firmama tog tipa. Takva saglasnost data je za pripajanje Šidine, Hidrosrema, i firme Sava – Galovici. Objavljene su i prethodne saglasnosti za povećanje kapitala Galovice, Srednjeg Banata, Severne Bačke i Tamiš-Dunava.

Tako će kikindsko preduzeće „Gornji Banat“ biti  pripojeno zrenjaninskom preduzeću da vodoprivredu „Srednji Banat“. Dato je zeleno svetlo i za pripajanje firmi Zapadna Bačka, Dunav i Tisa, Srednja Bačka, Bačka – subotičkoj Severnoj Bačkoj.a Podunavlje i Južni Banat pripaja se vodoprivrednom preduzeću Tamiš-Dunav.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here