Kontrolu plodnosti obradivog zemljišta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu finansiraće u celosti (100%) iz budžeta. Rok za podnošenje prijava zaključno sa 10.8.2022. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao javni poziv za učešće u realizaciji kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase za 2022. godinu. Cilj raspisivanja Poziva je praćenje stanja plodnosti, očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području AP Vojvodine.

Kontrola plodnosti podrazumeva izvršenje sledećih radnji:

  • evidencija proizvodnih parcela,
  • uzimanje, priprema i analiza uzoraka,
  • dostavljanje rezultata analize korisnicima obradivog poljoprivrednog zemljišta,
  • davanje preporuka za đubrenje u naredne četiri godine (zavisno od kultura koje će biti gajene u naredne četiri godine),
  • unos podataka i rezultata u „Agrosens“ elektronsku bazu podataka,
  • klasifikacija dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
  • Kontrola osnovnih parametara plodnosti podrazumeva: utvrđivanje stepena kiselosti, sadržaj azota, fosfora, kalijuma, humusa i kalcijum karbonata.
  • Kontrola dopunskih parametara plodnosti podrazumeva: besplatnu dostavu ugovorenog broja pripremljenih uzoraka ovlašćenoj organizaciji za određivanje dopunskih parametara plod nosti radi analize sadržaja: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma. Rezultate kont role Dopunskih parametara plodnosti, ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti besplatno će dostaviti subjektima iz koje su joj uzorci upućeni na analizu.
  • Predmet analiza je obradivo poljoprivredno zemljište: oranice, voćnjaci, vinogradi i zemljište u zaštićenom prostoru, sa područja AP Vojvodine.