Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je Centar za obuku Kopnene vojske u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm” u Požarevcu, gde je prisustvovao izvođenju različitih sadržaja obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, slušalaca Kursa za rezervne oficire, polaznika Osnovnog kursa za podoficire i profesionalnih vojnika na dodatnom osposobljavanju.

Stefanović je iskazao zahvalnost mladima jer su došli da služe svojoj zemlji, kao i pripadnicima Komande za obuku koji kvalitetnom obukom od njih stvaraju izuzetne vojnike.Potpredsednik Vlade je pozvao sve mlade ljude koji žele da budu profesionalni vojnici da se prijave na konkurse Vojske Srbije i da se priključe ovom velikom timu ljudi koji čine izuzetni profesionalci.

Komandant Centra za obuku pukovnik Duško Jović upoznao je Stefanovića sa stanjem i zadacima Centra. Ministar je obišao i prikaz dela obuke specijalnosti roda pešadije koja obuhvata pripremu za izvršenje gađanja mitraljezom, minobacačima, automatskim bacačima granata i „maljutkama“, obuku specijalnosti izviđača u oblasti vojne topografije, a nakon toga i obuku vojno policijske specijalnosti i roda artiljerije.

U nastavku obilaska, kome je prisustvovao i načelnik Kabineta ministra odbrane pukovnik Stevan Kotarlić, Stefanoviću je prikazana i obuka roda oklopnih jedinica kroz rad posada tenka M-84 i BVP M-80A, kao i obuka roda inžinjerije u izradi protivoklopnog minskog polja.