U organizaciji Inicijative Pravo na vodu sinoć je u Zrenjaninu održana tribina i predstavljanje istraživanja NaVodno pravo. Učesnici tribine razgovarali su o problemu vodosnabdevanja u Zrenjaninu, iskustvima dosadašnje borbe kao i o trenutnoj situaciji sa fabrikom vode i potpisivanju ugovora o gradnji postrojenja za preradu vode.

Dok se iz  lokalne samouprave Zrenjanina najavljuje skoro rešavanje problema vode stanovnika Zrenjanin kao i okolnih mesta ,niko sa sigurnošću ne zna kada će se taj osamnaestogodišnji problem rešiti . Učesnici tribine razgovarali su o problemu vodosnabdevanja u zrenjaninu , iskustvima dosadašnje borbe  kao i o trenutnoj situaciji sa fabrikom vode i potpisivanju  ugovora o gradnji postrojenja za preradu vode.

O aktivnostima , analzima stanja u Srbiji po pitanju voda ,sve većem zagađenju vodnih dobara, preporukama za rešavanje nagomilanih problema govorila je Žaklina Živković iz  inicijative pravo na vodu.

Živković je istakla je da su oni iz inicijative pravo na vodu dali Konkretan predlog kako da se zaštiti pravo na vodu kao ljudsko pravo . Postoji nekoliko modela koji su prikazani u istrašivanju  a to su ustavna zaštita , zakonska zaštita ,koje bi morale  da se primenjuju .  Preporuka inicijative je da se u Srbiji prizna pravo na vodu kao ljudsko pravo kao i što je priznato međunarodnim dokumentima  a konkretna ršenja moraju se doneti u dijalogu sa donosiocima odluka.

Doktor Aleksandar Stevanović iz instituta za socijalnu medicinu medicinskog fakulteta u beogradu objasnio je zašto je sa zdravstvene strane važna tema pijaće vode , kakav je njen kvalitet kao i o njegovom doprinosu radu inicijative Pravo na vodu.

Građani nemaju obavezu da znaju šta je najbolje za njih  ali  imaju dužnost da insistiraju da traže odgovore na pitanja a ne da oni odgovaraju. O rešenjima koja su dobra za rešavanje problema vode stručna javnost nije uključena  kaže Dragana Popović predsednik UO Građanskog preokreta Zrenjanin.

Po zvaničnim podacima, danas u Srbiji oko milion ljudi nema pristup čistoj pijaćoj vodi.Pravo na vodu je 2010. godine rezolucijom Generalne skupštine UN prepoznato kao univerzalno ljudsko pravo. Srbija je potpisnica mnogih konvencija, protokola i drugih međunarodnih akata koji direktno i posredno štite univerzalno ljudsko pravo na vodu. Uprkos svemu tome, mnogi gradovi i sela, uključujući i Zrenjanin i dalje nemaju čistu pijaću vodu.