Program „Ostvari pravo“ koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tokom juna, jula i avgusta 2022. godine sastoji se u tome  da se kroz direktnu, besplatnu pravnu pomoć, od strane kvalifikovanih lica, diplomiranih pravnika, licenciranih za rad u socijalnoj zaštiti sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa invaliditetom i saradnika, osigura korisnicima programa, licima sa invaliditetom i članovima njihovih porodica, da dobiju potpunu i brzu pravnu pomoć prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, te pisanja podnesaka, žalbi, molbi… u pitanjima koja se tiču ostvarivanja njihovih prava.

Кvalitet života svakog pojedinca, pa tako i osoba sa invaliditetom u mnogome zavisi od mogućnosti da ostvari i zaštiti svoja prava.

Projekat sprovodi udruženje „Za pravo na kvalitetan život“ iz Petrovaradina kojima se zainteresovani mogu obratiti putem mejla pravonakvalitetanzivot@yahoo.com i ostvaripravo@gmail.com, kao i pozivom na brojeve telefona 063/740-22-06 i 063/740-22-07.