Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine kako bi se očuvala stabilnost dohotka proizvođača ove uljarice.

Pravo na finansijsku pomoć imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su proizveli suncokret roda 2022. i čija su gazdinstva u aktivom statusu. Finansijska podrška iznosi 7,8 dinara po kilogramu isporučene, odnosno prodate količine suncokreta pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem ili izvozom ove kulture, a najviše za 200 tona, navodi se u programu podrške. Uredba je doneta s obzirom na to da je bilo neophodno održati prehrambenu sigurnost stanovništva i ublažiti posledice trenutne situacije uzrokovane rastom cena inputa i sušom koja pogađa poljoprivrednu proizvodnju. Takva situacija istovremeno je otežala položaj proizvođača koji očekuju prihod od svoje proizvodnje da bi mogli da ulažu u jesenju setvu pšenice, ostalih žita i uljane repice, koja je od izuzetnog značaja za prehrambenu sigurnost stanovništva.

Doneta je i Uredba o ograničenju visine razlike u otkupnoj ceni suncokreta sa ciljem da se zaštiti tržište i spreče deformacije u formiranju cene suncokreta, koja preovlađujuće učestvuje u formiranju cene jestivog suncokretovog ulja, a koje je izuzetno važno za snabdevanje potrošača, naročito siromašnijih socijalnih kategorija. U strukturi dnevne potrošnje prehrambenih proizvoda, veliki deo troškova odnosi se upravo na jestivo suncokretovo ulje i s obzirom na to da su cene sirovina i proizvođačkih inputa i dalje na visokom nivou, a situacija na berzama u zemlji i okruženju i dalje nedovoljno predvidiva, bilo je neophodno doneti ovu meru.

Doneta je i izmenjena Odluka o privremenoj zabrani izvoza evro dizela EN 590 kojom se zabrana produžava za još sedam dana. Donošenjem ove mere sprečiće se moguće štete po privredu i građane s obzirom na to da energetska kriza na svetskom tržištu i dalje prouzrokuje pretnju od nastanka kritične nestašice ove robe bitne za građane Republike Srbije, navodi se u saopštenju Vlade.