Poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna „T-500” po subvencionisanim cenama

0
28

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglasilo je poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama. Cena brašna je 33 dinara.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe, kojom se reguliše kupovina brašna „T-500” po subvencionisanim cenama, bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, a zainteresovani su za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija. Prijavljivanje traje od 26. avgusta do 6. septembra 2022. godine.

Kriterijumi za određivanje količina brašna tipa „T-500”, koje proizvođači hleba mogu kupiti iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama su sledeći: Proizvođač hleba mora biti registrovan za proizvodnju hleba i peciva; Proizvođač hleba mora biti aktivno pravno lice, u smislu da se na dan objavljivanja Uredbe bavio proizvodnjom hleba; Maksimalne količine brašna koje proizvođači hleba mogu kupiti biće određene proporcionalno njihovoj proizvodnji hleba od brašna tipa „T-500” po najvišoj proizvođačkoj ceni od 41,20 dinara po vekni, počevši od 1. juna 2022. godine do 26. avgusta 2022. godine i nameravanoj proizvodnji po proizvođačkoj ceni od 45,88 dinara po vekni ili drugoj proizvođačkoj ceni, koju odredi Vlada Republike Srbije, do 1. decembra 2022; Vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, dostaviti Republičkoj direkciji za robne rezerve. Proizvođači hleba, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini brašna, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.

Pšenično belo brašno „T-500“, koje će biti preuzimano iz skladišta Republičke direkcije za robne rezerve je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom, ili u drugu raspoloživu ambalažu. Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Pepubličke direkcije za robne rezerve. Troškove transporta brašna snose proizvođači hleba. Nakon izvršene uplate sredstava, proizvođači hleba će dobiti pisani nalog za preuzimanje pšeničnog brašna „T-500“, koje će se preuzimati u mlinovima, koji će vršiti mlevenje za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve.

Kontakt telefon za dodatna pitanja je 011 3130 945.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here