Aleksandra Knez Milojković – O položaju žena u Srbiji

0
57

Žene u Srbiji su ravnopravne smatra Aleksandra Knez Milojković iz Saveza pravoslavnih žena i ističe da moramo iskočiti iz okvira koji nam se nameću.

Iako imaju ista prava, žene u Srbiji su u lošijem položaju od muškaraca u javnoj i u privatnoj sferi, i izložene su diskriminatornim rodnim stereotipima i nasilju. Ukazuje se na to da su žene manje zaposlene iako su obrazovanije, da rade na slabije plaćenim poslovima, da su opterećene radom u domaćinstvu i brigom o deci više od muškaraca i da manje učestvuju u odlučivanju. Kakav je položaj žena u Srbiji pitali smo Aleksandru Knez Milojković iz Saveza pravoslavnih žena.

Patrijarhalni stavovi su rasprostranjeni i doprinose lošijem položaju žena u društvu, a oni se održavaju i šire u javnom govoru i medijima. Iako su rodno zasnovani stereotipi prisutni u velikoj meri prema ženama, upotreba diskriminatornog govora često je usmerena na žene iz javnog i političkog života. Veoma često se komentariše fizički izgled političarki, njihov stil, garderoba i slično, a ne pridaje se značaj njihovim profesionalnim kompetencijama i pozicijama na kojima se nalaze.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here