Za setvu je potrebno odabrati kvalitetno seme, visoke čistoće i dobre klijavosti. Najbolji predusevi za većinu žitarica su mahunarke.

Jesen je optimalno vreme za setvu ozimih žitarica. To su biljke dugog dana, a potrebno ih posejati 45 do 60 dana pre početka stalnih niskih temperatura. Najosetljivija faza je klijanje semena. Usporavaju je manjak ili višak vlage, niske ili visoke temperature, slaba prozračnost zemljišta. Kako bi se procesi bubrenja, klijanja i nicanja odvijali bez problema, potrebno je dovoljno vlage u sloju zemljišta od 10 cm. Samo uz optimalne uslove, dovoljno vlage i toplote, razviće se jake, zdrave biljke. Vegetacija ozimih žitarica traje od 275 do oko 300 dana. Od setve i nicanja do niskih temperatura biljke treba da budu dobro razvijene. Što je produktivno bokorenje veće, biće veći prinos zrna. Ozime žitarice jače bokore od jarih i zbog toga imaju veći potencijal prinosa. Otpornije su na hladnoću i imaju duži period jarovizacije.

Za setvu je potrebno odabrati kvalitetno seme, visoke čistoće i dobre klijavosti. Najbolji predusevi za većinu žitarica su mahunarke. Setveni sklop zavisi od brojnih faktora: od izbora sorte, količine semena, uslova i snage bokorenja, roka setve, vremenskih prilika, kvaliteta zemljišta, obezbeđenosti vlagom i hranivima. Prilikom setve potrebno je osigurati ujednačenu dubinu kako bi obezbedili ujednačeno nicanje. Ona zavisi od vremena setve, pripremljenosti zemljišta, njegove vlažnosti i kvaliteta, kao i od krupnoće semena. Uobičajeno je da bude manja na teškim zemljištima, a na peskovitom i lakom zemljištu veća. Prosečna za pšenicu i tritikale se kreće od četiri do pet centimetra, ovas na tri do četiri centimetra, a raži tri centimetra.

Optimalno vreme za setvu ječma je od 1. do 10. oktobra, može da se seje do 25., a najbolje je da radove završimo do 15. oktobra. Količina semena se kreće od 190 do 240 kg/ha. U zavisnosti od sorte, uslova i tipa sejačice, setvena norma se kreće od 300 do 500 klijavih semenki na 1m². Upotrebom savremenih sejačica sa preciznim ulaganjem semena smanjuje se njegova količina. Raž se seje od 1. do 10. oktobra. Obično se seje 10 do 15 dana pre pšenice. Dobro se bokori i potrebna je nešto manja količina semena, 150 do 200 kg/ha. Setvena norma se kreće od 350 do 400 klijavih zrna/m². Ovas se seje u optimalnom roku setve od 5. do 15. oktobra, a neophodno je obezbediti 120 do 170 kg/ha semena. Od 1. do 20. oktobra je optimalno vreme za setvu tritikala. Za to će nam trebati 190 do 240 kg/ha semenskog materijala. Setvena norma je 350 klijavih zrna/m². Optimalan rok za setvu pšenice se kreće od 15. do 25. oktobra, a količina semena za setvu se kreće od 250 do 300 kg/ha. Ona može da bude manja, jer je pod uticajem izbora sorte, pripremljenosti zemljišta, snabdevenosti vlagom i hranivima, izbora sejačice. Setvena norma se kreće od 500 do 650 klijavih zrna/m².