Viljamovka – Blagodeti prefinjene mirisne arome

0
83

Plod kruške viljamovke sadrži 8-15% šećera, veoma malo kiselina, ali zato sadrži mnogo aromatičnih materija, pa se zato rakija dobijena od ove sorte kruške naziva još i ” Viljamovka raskošnog mirisa”. Viljamovka je izuzetno kvalitetna sorta i po mnogima najbolja među kruškama.

Da bi se dobila kvalitetna rakija, treba koristiti plodove čiste sorte. Rakije proizvedene od čistih sorti kruške su danas sve traženije na tržištu.. Plodovi kruške Viljamovke punu zrelost dostižu u drugoj polovini avgusta. Rakija proizvedena od kruške Viljamovke, pored svoje aromatičnosti, ima i svoju sortnu karakteristiku i osobenost, što je čini jedinstvenom.Prerada plodova u rakiju obuhvata nekoliko faza: berbu plodova,pranje, skladištenje, muljanje, pripremu kljuka, vrenje, destilaciju i odležavanje, dozrevanje i čuvanje.

Berba plodova predstavlja početnu fazu, ali je jako bitna u daljem postupku proizvodnje.Prilikom berbe treba obratiti pažnju da se obavi kad plodovi dostignu standardnu veličinu i zlatno- žutu boju.Beru se samo zreli i neoštećeni plodovi.. berba plodova kruške Viljamovke za proizvodnju visokokvalitetne rakije se najčešće obavlja ručno. Tom prilikom se naročito vodi računa da se plodovi tokom berbe ne oštete, jer na taj način dolazi do infekcija, kvarenja i gubitka aromatičnih jedinjenja, koja su od izuzetnog značaja za proizvodnju kvalitetne rakije.Najbitnije je da u trenutku berbe odnos šećera ,kiselina i aromatičnih jedinjenja bude najbolje usklađen. Nakon berbe plodove treba oprati i osušiti. Pranjem plodova odstranjuje se nečistoća, a ako se ne odstrane mogu nepovoljno uticati na vrenje i na kvarenje kljuka. Skladištenje plodova podrazumeva da ih treba ostaviti u za to pogodne prostorije dve- tri nedelje. To je takozvano vreme odležavanja kruške. Muljanje plodova se obavlja samo u slučaju da za to postoji potreba, odnosno ako plodovi kruške nisu dovoljno meki. Priprema kljuka je skoro najbitnija faza u proizvodnji rakije, jer samo zdrav i dobro pripremljen kljuk daje dobru i kvalitetnu rakiju. Vrenje ne sme da se obavlja suviše burno da ne bi došlo do gubitka aromatičnih materija što kod “Viljamovke” i jeste cilj, sačuvati i održati karakterističan miris i aromu. Destilaciju ( pečenje ) prevrelog kljuka treba obaviti što pre, jer prefinjena aroma koju poseduje Viljamovka može da se čuva samo brzom preradom.

Arome u ovoj rakiji su veoma osetljive na svetlost, toplotu , hladnoću, kiseonik i dr.Preporučuje se zato da se skladištenje “viljamovke” obavlja u tamnijim i zatvorenim prostorijama gde je temperatura konstantna i kreće se oko 15 stepeni. Rakija “viljamovka ” pije se sa uživanjem, po malo, kako bi potrošači osetili sve njene blagodeti prefinjene mirisne arome.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here