Podsticaji za priplodna grla

0
21

Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla se odnose na nabavku goveda, ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine.

Pravilnikom o podsticajima za nabavku kvalitetnih priplodnih grla bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programu koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti kroz investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

  1. grla goveda, i to: junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca, junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 meseca i bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci
  2. grla ovaca i koza, i to: ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci, koza- dviski uzrasta od šest do 18 meseci i dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
  3. grla svinja, i to: nazimica uzrasta do 10 meseci, suprasnih nazimica od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, nerastova uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
  4. pčelinjih matica

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; srednja škola; naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede manastir.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Za kupovinu kvalitetnih priplodnih junica postoji mogućnost nabavke sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija. Uz zahtev se podnosi dokumentacija koja potvrđuje da je investicija realizovana, potvrde da ne postoje dugovanja za porez, a tu je i dokumentacija koja je dokaz da su u pitanju zdrava, kvalitetna priplodna grla. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 50 ili 65% ukoliko se gazdinstvo nalazi na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (tkz. marginalnim područjima). Važno je napomenuti da se ovaj podsticaj može ostvariti i u slučaju da je nabavka grla izvršena na drugom poljoprivrednom gazdinstvu koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here