Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin – Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka s oružjem

0
21

Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka s oružjem za potrebe decembarskog uputnog roka 2022. godine.

Pravo prijavljivanja na javni konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka s oružjem za potrebe decembarskog uputnog rokaimaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa, koje mogu potražiti na internet stranici Ministarstva odbrane ili u Centru ministarstva odbrane Zrenjanin u Zrenjaninu, Gundulićeva bb, gde mogu i podneti prijave.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane kandidat odlazi u neki od centara za obuku Vojske Srbije. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci. Služenje vojnog roka s oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here