Podmlađivanje čokota

0
57

Višegodišnjom eksploatacijom čokoti stare, deformišu se i izdužuju i stablo i krakovi. Merama podmlađivanja može se uticati na obnovu i održavanje rodnih elemenata čokota , vegetativnog i rodnog potencijala, a time uticati na povećanje prinosa i kvaliteta grožđa, kao i na produženje perioda rentabilne eksploatacije.

Podmlađivanje čokota vinove loze predstavlja skup radnji koje se izvode na zemljištu, čokotima i naslonima u cilju obnove vegetativnog i rodnog potencijala i produženja vremena rentabilne eksploatacije starih vinograda. Može se primeniti u starim plantažnim vinogradima koji su u periodu opadajuće rodnosti, ali i u starim vinogradima sa malim razmacima sadnje. Mere se ponekada preduzimaju u vinogradima u kojima dođe do izmrzavanja višegodišnjih delova čokota, uključujući i stablo čokota.

U ciklusu razvitka i eksploatacije vinove loze u podignutom vinogradu postoji period početne rodnosti, pune rodnosti i opadajuće rodnosti. Višegodišnjom eksploatacijom čokoti stare, deformišu se i izdužuju i stablo i krakovi. Mnogi rodni elementi čokota nestaju, što pored ostalog utiče na stalno smanjenje prinosa po čokotu i jedinici površine. Merama podmlađivanja može se uticati na obnovu i održavanje rodnih elemenata čokota , vegetativnog i rodnog potencijala, a time uticati na povećanje prinosa i kvaliteta grožđa, kao i na produženje perioda rentabilne eksploatacije. Ovo pored ostalog predstavlja osnovni cilj podmlađivanja. Pre izvođenja mera podmlađivanja čokota, a u cilju obezbeđenja i povećanja njegove rodnosti potrebno je proveriti moć obnove svake sorte pojedinačno.

Veoma je važno utvrditi zdravstveno stanje čokota u vinogradu sa stanovišta zaraze virusima kao i broj praznih mesta u vinogradu. Kako sve sorte ne reaguju jednako u pogledu teranja lastara iz spavajućih okaca na višegodišnjem drvetu, potrebno je to proveriti na manjem broju jedinki, pre izvođenja mere na širem prostoru. U vinogradima u kojima se utvrdi masovnije prisustvo virusa na čokotima, podmlađivanje neće dati željene rezultate,zbog toga ga u tom slučaju ne treba izvoditi. Veća proređenost u vinogradu i broj praznih sadnih mesta veći od 10%, umanjuju ekonomsku efikasnost podmlađjivanja zbog čega i u tom slučaju meru NE treba izvoditi, pogotovo ako se ne planira izvesti popuna praznih sadnih mesta.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here