Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin obeležila Svetski dan belog štapa

0
21

Svetski dan belog štapa, 15. oktobar, Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin obeležila je u svojim prostorijama, ali i šetnjom članova organizacije koji su prošli obuku korišćenja belog štapa.

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin pokriva teritoriju Srednjeg Banata i ima 326 članova, od kojih najmlađi ima 3 godine. Organizacija je u svojim prostorijama obeležila Svetski dan belog štapa.

Povodom Svetskog dana belog štapa Savez slepih Srbije izdao je proglas u kom se navodi da se korisnici belog štapa suočavaju sa problemom nepristupačnog okruženja što uključuje ne samo pristup javnim objektima već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nedostupne trotoare. Kao problem slepih navodi se i problem potpisa, odnosno korišćenja faksimila u pravnom prometu uz napomenu da je neophodno što pre rešiti ovaj problem kako bi se slepima omogućilo da njihov potpis u svim situacijama važi jednako kao i potpis ostalih građana  budući da država Ustavom grantuje ravnopravnost svih građana. Obrazovanje i zapošljavanje su takođe prepoznati kao problem slepih i slabovidih u Srbiji, a u proglasu Saveza slepih Srbije još se navodi da je slepim licima neophodno obezbediti pristup savremenim specijalnim pomagalima koja im omogućavaju da svoje potrebe realizuju kao i svi drugi građani.

Iz Saveza apeluju na sve državne institucije da građanima oštećenog vida u potpunosti omoguće ostvarivanje svih prava koja im po osnovu invaliditeta pripadaju, najpre kompenzacionih, a posebno se zalažu za uvećanje dodatka za pomoć i negu drugog lica i za njegovo usklađivanje sa realnim troškovima života.

Savez poziva sve građane da shvate važnost podrške slepim i slabovidim osobama i to da invalidnost nije stvar izbora i da je svaka podrška neizmerno značajna i potrebna. „Posmatrajte nas kroz naše sposobnosti, a ne kroz invaliditet koji imamo, jer mi želimo da budemo korisni članovi zajednice u kojoj živimo“ Navodi se na kraju proglasa Saveza slepih Srbije povodom Svetskog dana belog štapa.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here