U Pokrajinskoj vladi danas je svečano potpisan sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Cilj sporazuma je intenzivnije povezivanje nauke i privrede, odnosno stručnog kadra i sektora turizma i ugostiteljstva u AP Vojvodini, kao i u Republici Srbiji, u skladu sa odgovarajućim standardima struke.

Današnje svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za cilj prevashodno ima definisanje okvirnih mehanizama bliže saradnje koja se ogleda u intenzivnijem povezivanju nauke i privrede, odnosno stručnog kadra i sektora turizma i ugostiteljstva u AP Vojvodini, kao i u Republici Srbiji, a u skladu sa odgovarajućim standardima struke. Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, u prisustvu pomoćnika pokrajinskog sekretara mr Milana Jarića, direktora Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo prof. dr Lazara Lazića i profesora sa Departmana dr Milana Ivkova. Pokrajinski sekretar Ivanišević je istakao važnost umrežavanja privrede i nauke sa resornim državnim institucijama, kako bi se na što bolji i efikasniji način univerzitetski obrazovan stručni kadar povezao sa relevantnim privrednim granama i sa privatnim sektorom, kome nedostaju stručnjaci, pre svega kada se govori o turizmu. Dekan PMF-a Milica Pavkov Hrvojević istakla je da je veoma važna inicijativa Sekretarijata za ostvarivanje saradnje na ovom nivou, s obzirom na to da se otvara mogućnost da nauka bude u službi privrede.

Saradnja Sekretarijata i Fakulteta će se realizovati kroz partnerske odnose zasnovane na principima transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti, posvećenosti, međusobne informisanosti, te na dobrom i odgovornom upravljanju resursima koji će se koristiti za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i aktivnosti. Sekretarijat i Fakultet, odnosno Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, nastojaće da informišu privrednike i preduzetnike o svojim projektima i aktivnostima, o kadrovskim i strukovnim potencijalima koji bi mogli da obavljaju stručnu praksu kod zainteresovanih subjekata, uz obostranu promociju i zajedničko organizovanje događaja, edukacija, predavanja i treninga, u cilju unapređenja saradnje, informisanja javnosti i zainteresovanih strana i zajedničko nastupanje i učešće na konkursima.