Predstavnici Sindikata prosvetnih radnika Banata održali su konferenciju za medije na kojoj su najavili veliki protest prosvetnih radnika u Beogradu 08. novembra. Kako su rekli, biće to još jedna prilika da se javnosti skrene pažnja na izuzetno težak materijalni položaj zaposlenih u prosveti, kao i na položaj koji imaju u društvu, a Vladi će još jednom biti predstavljeni zahtevi od kojih Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ne odustaje.

Na Svetski dan prosvetnih radnika, 08. novembra, u Beogradu će biti održan veliki protest prosvetnih radnika. O razlozima protesta, ali i zahtevima prosvetara, na konferenciji za medije Sindikata prosvetnih radnika Banata govorila je Svetlana Bajčetić, računovođa u osnovnoj školi. Upravo o tome kuda idu prosveta i obrazovanje na konferenciji je govorila Aleksandra Mažić, nastavnica stručnih predmeta u ETGŠ „Nikola Tesla“.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ispostaviće Vladi Republike Srbije na protestu 8. novembra sledeće zahteve: da se u budžetu planira veće izdvajanje za prosvetu, povećanje od 20% u rebalansu budžeta za 2022. godinu, da se isplata ličnih primanja u prosvetnom sistemu izjednači sa zdravstvom, da se isplati ostatak dugovanja od 50.000 dinara, korigovanje koeficijenta nenastavnom osoblju sa četvrtim stepenom , plaćanje angažovanja i putnih troškova članovima u radnim podgrupama i hitan dogovor o isplati dugovanja kolegama koji su radili sa učenicima po IOP programima i isplati toplog obroka i regresa za sve zaposlene koji na to imaju zakonsko pravo.