Razdvajanje Ministarstva kulture i informisanja je razuman i dobar potez i trebalo je ranije da se desi jer nemaju neke direktne veze izjavio je bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i Ministarstvo za javna ulaganja pre formiranja nove vlade bila je Kancelarija Vlade Srbije. Dosadašnje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je takođe razdvojeno i formirani su Ministarstvo prosvete i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Razdvajeno je i dosadašnje Ministarstvo omladine i sporta, pa će nova ministarstva biti Ministarstvo turizma i omladine i Ministarstvo sporta, a razdvojeno je i dosadašnje Ministarstvo kulture i informisanja i formirano  Ministarstvo kulture i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Kako komentariše pomenuto razdvajanje Ministarstva kulture i informisanja na čijem je čelu nekada i on bio pitali smo Vladana Vukosavljevića.

Pored pomenutog razdvajanja Ministarstva kulture i informisanja, Vlada Srbije je prihvatila predlog da prvi put bude formirano Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, dok je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podeljeno i to na Ministarstvo prosvete i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Novo je i to što sport ima isključivo svoj resor, odnosno omladina više nije u okviru tog ministarstva. Postoji posebno Ministarstvo sporta, dok se resor omladine pridružio turizmu, pa sada postoji Ministarstvo turizma i omladine.