U Srbiji je prošle godine stvoreno 11,7 miliona tona otpada što je manje u odnosu na 2020. godinu kada je stvoreno 12,4 miliona tona, objavljeno je u dokumentu Upravljanje otpadom 2011-2021 koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine.

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je dokument u kojem stoji da je Srbija prošle godine imala 11, 7 miliona tona otpada što je manje u odnosu na 2020. godinu. Po stanovniku ukupno smo prošle godine proizveli po 1,7 tona opada. Po svakom milionu dolara BDP-a u Srbiji je prošle godine proizvedeno 186,5 tona otpada, što je značajno manje u odnosu na 2020. kada je to bilo 227,1 tona. Navodi se da je od ukupno generisanog opasnog otpada prošle godine bilo 59,3 hiljade tona, pa je u ukupnoj količini on činio 0,51 posto. Komunalnog otpada je u 2021. godini generisano 2,87 miliona tona, od čega su komunalna preduzeća prikupila i deponovala 2,48 miliona tona, a 390.320 tona je podvrgnuto postupku ponovnog iskorišćenja.

Prošle godine izvezeno je više od 421.000 tona otpada od čega je 36,7 hiljada tona opasan otpad. U istom periodu uvezeno je 228,9 hiljada tona otpada, od čega je 8,4 hiljade tona opasan otpad. Prošle godine na tržište Srbije stavljeno je 178,9 hiljada tona otpada putničkih i teretnih vozila, a kroz ponovno korišćenje otpada tretirano ih je 3,2 hiljade tona, navodi se u dokumentu „Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“, koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine. U proizvode koji se prate kroz ovaj izveštaj spadaju i gume, baterije ili akumulatori, ulja, odnosno električni i elektronski proizvodi, a radi se o robi koja posle dužeg roka upotrebe postaje otpad. U 2021. godini na tržište je stavljeno 43,8 hiljada tona guma za vozila i mašine.

Od toga 31,7 hiljada tona je iz kategorije uvezenih, proizvedenih ili protektiranih, a ostatak je na vozilima. Tokom te godine ponovo je iskorišćeno 50,7 hiljada tona otpadnih guma, a kroz uvoz otpada u Srbiju je ušlo 148 tona. Na tržište je stavljeno i 18,8 hiljada tona akumulatora i baterija od čega su starteri 11,5 hiljada tona. Te vrste otpada za godinu dana prerađeno je 21, 2 hiljade tona kroz recikliranje akumulatora i baterija. Ovakvog otpada izvezeno je 5,5 hiljada tona, a uvezeno 8,4 hiljada tona.

Ukupno ulja i maziva stavljeno je na tržište tržište 39,4 hiljade tona, a za godinu dana prerađeno 1.595 tona otpadnog ulja, izvezeno 941 tone. Električnih i elektronskih proizvoda na tržište Srbije stavljeno je 27,1 miliona komada odnosno 18,6 hiljada tona, a među njima je 16,8 miliona komada IT opreme. Prerađeno u 2021. godini 30,3 komada otpada, najčešće odbačene opreme. Prošle godine u Srbiji je odložena i 201 tona građevinskih i izolacionih materijala koji sadrže azbest.