Ministar prosvete Branko Ružić najavio je da će sledeći sastanak Radne grupe za prevenciju nasilja u školama biti održan za desetak dana, oko 9. decembra.

Sastanak Radne grupe za prevenciju nasilja u školama biće održan oko 9. decembra najavio je ministar prosvete Branko Ružić i dodao da bi predlog mera za prevenciju nasilja trebalo da bude gotov oko 19. decembra, u zavisnosti da li će biti predloga promena zakona ili ne. „Važno je da se smisle modeli da se ‘utegne’ sistem. U Radnoj grupi su stručnjaci, ljudi iz ministarstva, sekretari škola, predstavnici sindikata. Nasilje je veoma kompleksan društveni problem i svi moramo da se borimo protiv njega“, rekao je ministar. On je napomenuo da nasilje mora da se prijavljuje, ali ne medijima, već školi, pa i Ministarstvu prosvete. „Problemi se ne rešavaju štrajkom, već sinergijom svih aktera. Moramo se baviti prevencijom, jer nije poenta samo izbaciti dete iz škole“, smatra Ružić.

Povodom štrajka podrške prosvetnih sindikata nastavnici iz Trstenika i u drugim slučajevima nasilja prema prosvetarima Ružić je rekao da svi imaju prava da iskažu svoj stav, ali da ne treba kršiti zakon.

„Manjak mudrosti je što ne vidim razlog da se zakon krši i da se sindikat konfrontira sa Ministarstvom prosvete, jer ne treba doću u situaciju da se vidi da li je zakon prekršen, pa da moraju da se izriču sankcije“, rekao je Ružić. On je dodao da sindikati moraju da „nađu meru“ u iskazivanju svog stava.

Ružić apeluje da u slučaju da se nasilje desi u školama treba odmah da se prijavi prvo razrednom starešini, ili učitelju, zatim psihologu i pedagogu, a krajnja instanca je ministarstvo. On je upozorio i da će u slučaju skrivanja nasilja, odnosno ukoliko neko u tom lancu zataškava problem, biti sankcionisani.