Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini. Konkurs je namenjen za nabavku opreme za unapređenje naučno-istraživačkog rada i troškova izrade publikacije.

Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Cilj ovog konkursa je razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini u oblasti: ratarstva i povrtarstva; voćarstva i vinogradarstva; stočarstva; organske proizvodnje; upotrebe obnovljivih izvora energije u poljoprivredi; šumarstva; agroekonomije; ruralnog razvoja. Predmet konkursa je nabavka opreme i štampanje publikacija.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2022. godine. Ukupna raspoloživa sredstva predviđena su u iznosu od 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmiliona dinara). Intenzitet pomoći za podršku održavanja naučno – istraživačkih aktivnosti iznosi do 80% bez PDV. Minimalni iznos bespovratnih sredstva je 100.000,00 dinara, a maksimalni iznosi 4.000.000,00 dinara nabavku opreme, a 1.000.000,00 za izradu publikacija. Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Prijava se može podneti samo za jednu vrstu investicije, s tim da podnosilac prijave može podneti i više prijava po Konkursu. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon donošenja Odluke o dodeli sredstva.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: Nabavku opreme za unapređenje naučno-istraživačkog rada: – infrastukturna oprema: oprema na oglednim poljima – staklenici i oprema za senčenje; – oprema za laboratoriju: PCR aparat, oprema za elektroforezu i mikrolitarska centrifuga; Troškove izrade publikacije: – izrada dizajna, – autorski honorar, – troškovi štampanja.

Pravo na podsticaje imaju naučnoistraživačke organizacije sa svojstvom pravnog lica, i to: naučni instituti, istraživačko-razvojni instituti, instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i akreditovani fakulteti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.Više informacija na 021/487-4430 od 13 do 15 časova i na www.psp.vojvodina.gov.rs.