Upotreba dronova u skoro svakom sektoru privrede brzo raste, ali upotreba dronova u poljoprivrednoj industriji cveta. Od izviđanja do bezbednosti, upotreba dronova je postala sveprisutna na velikim i malim gazdinstvima. Informacije koje bespilotne letelice prikupljaju na gazdinstvima se često koriste za bolje informisanje o agronomskim odlukama i deo su sistema koji se generalno naziva „precizna poljoprivreda“.

U mnogim oblastima, upotreba dronova je već postala suštinski deo operacija precizne poljoprivrede. Podaci prikupljeni snimanjem dronova sa polja pomažu poljoprivrednicima da planiraju svoju sadnju i tretmane kako bi postigli najbolje prinose. Neki izveštaji pokazuju da korišćenje sistema za preciznu poljoprivredu može povećati prinose za čak 5 – 10 %, što je značajno povećanje u industriji sa tipično malim profitnim maržama. Jedna od upotreba snimaka dronova koja je već uvedena sa velikim uspehom je praćenje zdravlja biljaka. Bespilotneletelice opremljene specijalnom opremom za snimanje pod nazivom Indeksnormalizovane razlike vegetacije (NDVI) koriste detaljne informacije o bojama da ukažu na zdravlje biljaka. Ovo omogućava poljoprivrednicima da prate useve kako rastu, tako da se svi problemi mogu rešiti dovoljno brzo da se biljke spasu.

Praćenje terena dronom se takođe koristi za praćenje zdravlja zemljišta i uslova na terenu. Dronovi mogu da obezbede tačno mapiranje polja uključujući informacije o nadmorskoj visini koje omogućavaju poljoprivrednicima da pronađu bilo kakve nepravilnosti na terenu. Posedovanje informacija o nadmorskoj visini polja je korisno za određivanje šema drenaže i vlažnih/suvih mesta koja omogućavaju efikasnije tehnike zalivanja. Neki prodavci poljoprivrednih dronova i pružaoci usluga takođe nude praćenje nivoa azota u zemljištu pomoću poboljšanih senzora. Ovo omogućava preciznu primenu đubriva, eliminisanje loših mesta za rast i poboljšanje zdravlja zemljišta u godinama koje dolaze. Jedna od novijih i manje rasprostranjenih upotreba dronova u poljoprivredi je za sadnju semena. Automatski dronovi sejačice se trenutno uglavnom koriste u šumarskoj industriji, ali potencijal za širu upotrebu je na vidiku. Sadnja dronom znači da se veoma teško dostupna područja mogu ponovo zasaditi bez ugrožavanja radnika. Takođe su u mogućnosti da sade mnogo efikasnije sa timom od dva operatera i deset dronova koji mogu da zasade 400.000 stabala dnevno. Upotreba dronova za primenu prskanja već je rasprostranjena u jugoistočnoj Aziji, a Južna Koreja koristidronove za približno 30% svog prskanja u poljoprivredi. Dronovi prskalice isporučuju veoma fine aplikacije za prskanje koje se mogu usmeriti na određena područja kako bi se maksimizirala efikasnost i uštedeli troškovi hemikalija. Industrija bezbedonosnih dronovase brzo razvija,  ali je takođe izuzetno korisna na farmama. Korišćenje dronova za praćenje udaljenih delova farme bez potrebe da se tamo stiže štedi dragoceno vreme i omogućava češće praćenje teško dostupnih područja.

Neke od novijih upotreba za upotrebu dronova u poljoprivredi su još uvek u fazi testiranja i razvoja. Jedna od najpopularnijih je upotreba dronova za oprašivanje.  Nova istraživanja takođe pokazuju mogućnost za upotrebu dronova za navodnjavanje.