U Srbiji su kazne dosta blage u domenu nasilja i najtežih oblika kriminala i trebalo bi unaprediti krivični zakonik smatra osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.

Član stranke „Nova-Da se struka pita“ Milan Đurić izjavio je da kazne za silovanje, obljubu nad nemoćnim licem i detetom umesto zaprećenih pet do dvanaest godina zatvora, treba povećati na kaznu doživotnog zatvora. Da li se slaže sa ovim predlogom pitali smo osnivača Foruma za etničke odnose Dušana Janjića.

Podaci objavljeni u istraživanju „Kaznena politika u Srbiji – zakon i praksa“ iz 2019. godine pokazuju da sudovi u Srbiji odmeravaju blage kazne za silovanje. Od ukupno 81 presude, obuhvaćene uzorkom, izrečeno je samo 20 kazni iznad pet godina zatvora, koliki je minimum, a od toga je samo pet silovatelja osuđeno na kaznu veću od deset godina, koja je bliža zakonskom maksimumu, koja je tada bila 12 godina zatvora. U 20 slučajeva odljuba je ostala samo u pokušaju, što donekle objašnjava nešto blažu statistiku. Inače, minimalna kazna sa tri na pet godina zatvora, povećana je tek 2016. godine. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je tokom 2020. godine podneto ukupno 411 prijava za krivična dela protiv polnih sloboda, odnosno za neki oblik seksualnog nasilja.