Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović i v.d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović, danas su prisustvovali promociji nove usluge na Portalu eUprava – eIzvod iz matičnih knjiga.

Usluga omogućava da se preko Portala eUprava podnese zahtev za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, a građani biraju da li žele da izvode dobiju elektronski u svoje eSanduče ili u papiru putem pošte. „Ovo je novi iskorak u potpunoj digitalizacije i stvaranju efikasne, transparentne i ekonomične javne uprave koja je svojim građanima dostupna i putem mobilnog telefona 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Po prvi put građani mogu preko Portala eUprava da dobiju izvod iz matičnih knjiga u elektronskom obliku, pri čemu su ovi izvodi potpuno besplatni, tj. građani su oslobođeni plaćanja administrativnih taksi bez obzira za koju namenu vade ovaj dokument”, istakao je ministar Jovanović.

Da bi građani koristili ovu uslugu na Portalu eUprava, moraju biti registrovani korisnici i prijavljeni mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronski sertifikatom. Korisnici Portala eUprava koji žele da koriste ovu uslugu moraju da odaberu da li žele izvod u elektronskom ili papirnom obliku. Ukoliko odaberu elektronski oblik izvoda iz matičnih knjiga, izvod će biti dostavljen u njegovo eSanduče na Portalu eUprava potpuno besplatno, bez plaćanja administrativne takse za izdavanje dokumenta. Izvod u elektronskom obliku se smatra javnom ispravom u elektronskom obliku i ima dokaznu snagu originala u skladu sa zakonom.Može se koristiti u elektronskom poslovanju i prilikom elektronskog opštenja sa organima, dok odštampani primerak predstavlja njegovu kopiju. Izvod u elektronskom obliku sadrži elektronski potpis matičara i QR kod, sličan kao kod Digitalnih zelenih sertifikata. Zahvaljujući QR kodu, moguće je proveriti autentičnost podataka sadržanih na odštampanoj kopiji dokumenata.Ukoliko korisnik odabere papirni oblik izvoda iz matičnih knjiga, izvod će biti dostavljen preporučenom pošiljkom na adresu koja je navedena u zahtevu. Za izdavanje izvoda u papirnom obliku se naplaćuje zakonom propisana taksa, osim u posebnim slučajevima, a što zavisi od svrhe izdavanja izvoda.

Ukoliko svrha izdavanja izvoda u papirnom obliku koju korisnik odabere iz padajućeg menija prilikom podnošenja zahteva ne predstavlja osnov za oslobađanje od takse, generisaće se podaci naloga za uplatu i biće neophodno da korisnik izvrši uplatu kako bi se njegov zahtev za izdavanje izvoda u papirnom obliku prosledio nadležnom matičaru na postupanje, odnosno kako bi dobio uslugu.Plaćanje administrativnih taksi korisnici mogu da plate elektronski svim karticama. Osim za sebe, zahtev za izdavanje izvoda korisnik može podneti za svog supružnika i krvne srodnike u pravoj liniji ‒ dete, oca ili majku, dok za brata ili sestru potrebno je priložiti potvrdu o starateljstvu ili punomoćje. Rok za postupanje nadležnog matičara po primljenom zahtevu je 8 dana, ali ukoliko je korisnik odabrao papirni oblik izvoda, pored navedenog roka, potrebno je imati u vidu i vreme koje je potrebno za dostavu preporučene pošiljke.