Nasilje u školama je pre svega posledica opšteg sunovrata, morala i vrednosti u društvu smatra predsednik pokreta ,,Ljubav, vera, nada’’ Nemanja Šarović i dodaje da dokle god smo u zarobljeništvu režima Aleksandra Vučića do većih promena neće doći.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je saopštila da je, na sastanku Radne grupe za prevenciju nasilja u ustanovama obrazovanja, iznela niz predloga za popravljanje stanja, među kojima da se prosvetnim radnicima dodeli status službenog lica i da se s jedinicom iz vladanja ponavlja razred. Da li bi prosvetni radnici trebalo da dobiju status službenog lica pitali smo predsednika pokreta ,,Ljubav, vera, nada’’ Nemanju Šarovića.

Sindikati prosvetnih radnika, poreds statusa službenog lica, traže i bolje pravilnike o postupanju u odgovoru na nasilje i o društveno-korisnom radu, a predlažu i izmene i dopune Krivičnog zakonika da bi se zaposlenima u prosveti dodelio status službenog lica i promenila procedura u prevenciji nasilja i intervenciji kada se nasilje dogodi. Među predloženim merama su brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja. Školama će biti preporučeno da propišu Opštim aktom škole mere za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave, a među merama su povećanje broja pedagoga i psihologa u osnovnim školama, povećanje iznosa naknade za rad odeljenskih starešina, kao i donošenje Pravilnika o radu odeljenskih starešina.