Orlić – Podizanje svesti državnih službenika o poštovanju sudskih odluka

0
33

Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić razgovarao je sa ministarkom pravde Majom Popović, predsednicom Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Jasminom Vasović i Republičkom javnom tužiteljkom i predsednicom Državnog veća tužilaca Zagorkom Dolovac o podizanju svesti državnih službenika i političara o potpunom poštovanju sudskih odluka u cilju realizacije aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava.

Učesnici sastanka saglasili su se da je održavanje redovnih, kvartalnih sastanaka, dobar način za podizanje svesti i promovisanje poštovanja pravila ponašanja svih, kada je u pitanju poštovanje sudskih odluka i odluka javnog tužilaštva, kao i rada sudova i javnih tužilaštava.

Na sastanku se razgovaralo i o granicama dozvoljenog komentarisanja sudskih odluka u nedavno usvojenim mišljenjima Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima.

Venecijanska komisija je, između ostalog, u mišljenjima ukazala da se kritička analiza, pa čak i snažno neslaganje sa sudskim odlukama, u većini slučajeva smatra sastavnim delom javne rasprave, bez obzira da li je sudski postupak završen. Takav oblik javne rasprave, uključujući i stručne analize sudskih odluka, usklađen je i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Na sastanku je zaključeno da će usvajanje pravosudnih zakona koji sadrže ovakva rešenja omogućiti jačanje vladavine prava u Republici Srbiji i usklađivanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Njihovo usvajanje u Narodnoj skupštini očekuje se početkom februara sledeće godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here