Ministarstvo za brigu o selu predstavilo je rezultate realizovanih programa u ovoj i planove za narednu godinu.

Sastanak predstavnika Ministarstva za brigu o selu održan je u Palati Srbija i tom prilikom su predstavljeni rezultati realizovanih programa u ovoj i planovi za narednu godinu. Sastanku je prisustvovao i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić koji je rekao da nam je potreban ravnomeran regionalni razvoj u narednoj godini.

Nandor Vereš, direktor zadruge Agrosoj iz Neuzine rekao je da je pomoć Ministarstva za brigu o selu značajno pomogla rad zadruge.

Strahinja Zlatić, dobitnik kuće u Bačkom Petrovom Selu, pohvalio je program Ministarstva za brigu o selu zahvaljujući kojem je dobio kuću.

Tokom sastanka obratio se i Milovan Milić, predsednik mesne zajednice Lunovo selo koji je govorio o ideji Miholjskih susreta i o tome koliko je ona prihvaćena.

Ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva; predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu; negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu, radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina, kao i druge poslove određene zakonom.