Proizvodnja rasada za većinu povrtarskih biljaka za ranu i srednje ranu proizvodnju odvija se u zimskom periodu, u zaštićenom prostoru koji se dopunski zagreva.

Dobar rasad omogućava sigurnu proizvodnju i visoke prinose. Rasad se može proizvoditi kao rasad golih žila, direktno u supstratu objekta, a pred rasađivanje se čupa i odlikuje se slabijim kvalitetom. Rasad sa zaštićenim korenovim sistemom je daleko kvalitetniji i omogućava biljkama nakon rasađivanja bez velikih stesova nastave dalje vegetaciju, za proizvodnju ovog rasada koriste se saksije, čaše, kese za rasad, savremni džifi proizvodi.

Seme je prvi i osnovni faktor u proizvodnji rasada. Seme nosi genetski potencijal, osnova je dobrog roda, mora biti zdravo, dezinfikovano i mora posedovati sve propisane fizičke, hemijske i biološke parametre kvaliteta.

Supstrat je sledeći važan faktor, on mora pružiti optimum uslova razvoja semenu. Supstrat mora omogućiti brzo i lako klijanje, nicanje, rast i razviće gajene biljke. Mora da poseduje dobra fizička i hemijska svojstva, kao i dobro izbalansiran odnos makro i mikro elemenata.Na tržištu se mogu pronaći gotovi supstrati, koji u sebi sadrže sve elemente neophodne za uspešnu proizvodnju rasada. Dobar supstrat je od zemlje i glistenjaka, ili šumske stelje u različitim proporcijama. Pre setve ili sadnje obavezno izvršiti dezinfekciju zemljišta.

Temperatura je takođe jako važan faktor. U vreme klijanja i nicanja temperatura većine povrtarskih biljaka treba biti oko 30 °C, dok se u kasnijem periodu ta vrednost snižava 10-ak stepeni. Jako je bitno da ne dolazi do velikih kolebanja temperature, kako bi se izbegli stresovi, a optimum za većinu povrtarskih biljaka je u granicama 20-27 °C. U toku noći tempratura treba da bude nešto niža ali ne ispod 15 °C, a desetak dana pre rasađivanja oko 10 °C.

Svetlost je jedan od odlučujućih faktora proizvodnje rasada. Dužina dnevnog osvetljenja bi trebalo da traje 14–16 sati. Tako se dopunskim osvetljenjem postiže ranije sazrevanje plodova, kao i viši prinos. U te svrhe koriste se obične, halogene, ili natrijumove sijalice. Biljke rasada odgajene pri lošijem osvetljenju su blede, izdužene, krte, slabo olistale i ne mogu biti osnova dobre proizvodnje.Vlažnost supstrata i vazduha su takođe bitni faktori u proizvodnji rasada.

Biljke ne smeju trpeti od nedostatka vode, ali i višak vode može biti poguban. Poželjno je biljkama davati vodu koja nije hladna, temperatura vode bi trebalo da bude 18-20 °C. Bolje je ređe zalivanje sa većim normama, kako bi se koren biljaka normalno razvijao. Povećana vlažnost vazduha pospešuje razvoj bolesti, neophodno je provetravanje a time se ujedno vrši i kaljenje rasada.

Provetravanje treba vršiti svakodnevno, a u zavisnosti od vremenskih prilika prilagoditi intenzitet. Mlade biljke jako pozitivno reaguju na dodavanje osnovnih makro i mikro elemenata ishrane. Važno je da biljke rasada prilikom rasađivanja budu u određenoj fehnološkoj fazi porasta, da imaju dobro razvijen koren, čvrsto i kratko stabaoce i 4-10 intenzivno zelenih i dobro razvijenih listova. Suviše mlad rasad brzo se ukorenjava, ali sporije raste, dok star rasad sporije obnavlja korenov sistem i gubi izvestan broj listova.