Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova u gradu Zrenjaninu predložila je da dve gradske ulice, Zagrebačka i Ljubljanska, dobiju nova imena. Umesto dosadašnjeg naziva Zagrebačka, komisija predlaže da se ova ulica nazove po Stojadinu Mirkoviću Coletu. Umesto imena Ljubljanska, pomenuta komisija smatra da ova ulica ubuduće treba da nosi naziv Svetog Rafaila Banatskog. Kako komentariše pomenute promene i nove nazive ulica pitali smo sociologa Ivana Živkova.

„Mogu sarkastično, ali gorko da kažem da izgleda da aktuelnoj naprednjačkoj vlasti su svi drugi problemi u ovom gradu rešeni, nemaju druga posla nego sad treba još menjati imena ulica sa očiglednom tendencijom da se suzbije jedan kosmopolitski duh koji još postoji pa im smetaju te ulice koje nas podsećaju na bivšu Jugoslaviju“ odgovorio je Živkov i dodao „Bolje bi im bilo da se bave realnim problemima“.