Pripadnici Radne grupe MUP-a Srbije za sprečavanje iregularnih migracija i krijumčarenja ljudi, upali su nedavno u prihvatni kamp za migrante u okolini Subotice gde su zaktekli 109 migrnata od kojih 25 bezbednosno interesantnih lica. Koliko su iregularne migracije pogodne za skrivanje kriminalaca pitali smo potpredsednika Novog policijsko-sindikalnog saveza Milana Dumanovića.

Milan Dumanović je rekao da je Srbija na tzv. migrantskoj ruti i da migranti ne mogu da uđu na teritoriju EU i to je veliki problem. Smatra da među njima ima regularnih migranata kao i kriminalaca.