Mreža “Pošumimo Vojvodinu” pokrenula je peticiju kojom od nadležnih organa traži da se reši problem nedovoljne pošumljenosti ovog dela zemlje. Od Vlade Vojvodine traži se da kao ovlašćeni predlagač podnese Skupštini Srbije predloge za izmene zakona o šumama, poljoprivrednom zemljištu i naknadama za korišćenje javnih dobara.

Kada je o Zakonu o šumama reč zahteva se da opštine i gradovi izrade višegodišnje planove pošumljavanja na svojoj teritoriji, do određenog roka. Takođe, izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu opštine i gradovi treba da izdvoje određeni procenat državnog poljoprivrednog zemljišta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva i za pošumljavanje, u odgovarajućem kvalitetu. Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu trebalo bi da ustavove i dručačiji odnos rasporeda prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta između republičkog, pokrajinskog i lokalnih budžeta, sa 30:30:40 na 10:50:40. Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ ukazuje na to da bi izmenama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara trebalo ukinuti naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta radi pošumljavanja.

Od Pokrajinske vlade mreža zahteva da izmeni Odluku o obrazovanju Budžetskog fonda za šume kako bi se obezbedilo učešće građana i šire javnosti u odlučivanju o programu fonda. Kako navode u obrazloženju, iako trećina opština i gradova u Vojvodini ima šumovitost manju od jedan odsto, samo Opština Srbobran ima višegodišnji plan pošumljavanja. Zato treba opštine i gradove obavezati da do određenog roka izrade ove planove. Kroz izradu planova treba izdvojiti koje konkretne površine će se pošumiti i kojim vrstama, rešiti imovinske odnose, odrediti ko će brinuti o šumama nakon sadnje, koliko će sve koštati. Izrada ovih planova i kasnije njihovo sprovođenje može se delom platiti iz pokrajinskog Fonda za šume.

Opštine i gradove treba obavezati da izdvoje određeni procenat državnog poljoprivrednog zemljišta za pošumljavanje i podizanje vetrozaštitnih pojaseva. Ako ne ispune ovu obavezu deo prihoda od zakupa zemljišta dodatno bi ustupili pokrajinskom budžetu. Od 2014. do 2020, republički budžet je od zakupa i promene namene zemljišta dobijao između 1,7 i 2,5 milijardi dinara godišnje, od čega je 85 odsto do 90 odsto dolazilo od zakupa u AP Vojvodini. Mali deo ovog novca, između 10 odsto i 20 odsto, trošio se namenski, ali samo na području bez pokrajina, a najveći deo nenamenski. Tako su zakupci iz Vojvodine, u suštini, plaćali uređenje zemljišta u centralnoj Srbiji, kao i aktivnosti koje sa zemljištem nemaju veze, navodi se u peticiji.