Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin poziva sva lica muškog pola rođena 2005. godine i starijih godišta, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave radi uvođenja u istu. Uvođenje u vojnu evidenciju moguće je do 28. februara, a regrut koji se uvodi u evidenciju sa sobom treba da ponese samo ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi njegov identitet. 

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze pozivaju se sva lica muškog pola rođena 2005. godine i starijih godišta, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave radi uvođenja u istu. Lica sa teritorije opštine Zrenjanin treba da se jave u Gundulićevu bb Zrenjanin, lica sa teritorije opštine Novi Bečej – Maršala Tita 66 Novi Bečej, lica sa teritorije opštine Žitište – Cara Dušana 15, lica sa teritorije opštine Sečanj – Vožda Karađorđa 69 Sečanj i lica sa teritorije opštine nova Crnja – ulica JNA broj 110.

Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova za opštine Zrenjanin, Novi Bečej i Žitište, a u vremenu od 9 do 13 časova, svake prve i treće srede za opštinu Sečanj, svake druge i četvrte srede za opštinu Nova Crnja u periodu od 16. januara do 28 februara tekuće godine.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid treba da ponese drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi njegov identitet.