Da li će tabloidi koji najviše krše Zakon o javnom informisanju i Kodeks novinara Srbije ubuduće moći da učestvuju na državnim i lokalnim konkursima za javno finansiranje, zavisi od novog zakona oko kog se trenutno „lome koplja“.

Deo nacrta oko kojeg se spore članovi Radne grupe za izmenu zakona je status Saveta za štampu, gde medijska udruženja traže da ovo telo dobije veća ovlašćenja, u smislu da njihove odluke budu obavezujuće kod buduće dodele finansijskih sredstava. Ukoliko Radna grupa za izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima, koja bi trebalo da završi rad do 10. februara, usvoji ovaj predlog, Informer, Alo, Srpski telegraf i ostali tabloidi koji na dnevnom nivou krše medijske zakone i Kodeks, neće više moći da učestvuju na medijskim konkursima koje finansira država. Da odluke Saveta za štampu dobiju na težini i na ovaj način budu deo zakona, predlog je medijskih udruženja, ali je problem što Radnu grupu čini 9 predstavnika iz medijske sfere, dok ih je 11 ispred države.Imajući u vidu da se tabloidi koji najviše krše novinarske zakone sa razlogom zovu (pro)režimskim, pitanje je da li će ovaj zahtev medijskih stručnjaka uopšte biti deo legislative.

Novinar Nedim Sejdinović smatra da je nerealno očekivati da će se odredba o obavezujućem kriterijumu poštovanja Kodeksa novinara Srbije za dodelu državnih konkursnih sredstava pronaći u Zakonu o javnom informisanju i medijima, pogotovo odrednica po kojoj će postojeći Savet za štampu biti ekskluzivno telo koje će odlučivati o tome ko krši, i u kojoj meri, a ko ne – etičke norme.

Kad je reč o neutemeljenim, pristrasnim i lažnim vestima, fokus tabloida bio je u velikoj meri na unutrašnjoj i regionalnoj politici, sa vestima o unutrašnjim i spoljnim neprijateljima, opoziciji i kritičarima vlasti. Okosnica su bile i vesti o Aleksandru Vučiću, koji je u svim novinama pristrasno predstavljan kao spasilac ili žrtva zavera.

Savet za štampu zabeležio je da je samo tokom septembra 2021. objavljeno 990 tekstova u kojima je prekršena bar jedna odredba Kodeksa, što je za trećinu više u odnosu na isti mesec godinu dana pre toga. U nekoliko navrata zabeleženo je više od 50 prekršaja dnevno.