Narodna banka Srbije (NBS) pustiće 31. januara u opticaj kovani novac apoena od 1, 2 i 5 dinara sa oznakom godine kovanja „2023“ .

Кovani novac se izrađuje od višeslojnog materijala čije je jezgro niskougljenički čelik, dvostruko presvučen galvanskom prevlakom, i to prvim slojem bakra i drugim slojem mesinga, piše u Odluci o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara.

Na kovanom novcu od 1 dinara u središnjem delu je reljefni prikaz zgrade Narodne banke Srbije, iznad je reč „dinar” ispisana ćirilicom i latinicom, s leve strane je oznaka vrednosti „1“, a ispod nje je godina kovanja. Na kovanom novcu od 2 dinara u središnjem delu je reljefni prikaz manastira Gračanica, iznad je reč „dinara“ ispisana ćirilicom i latinicom, s leve strane je oznaka vrednosti „2“, ispod nje je godina kovanja, a između oznake vrednosti i oznake kovanja polukružno uz obod ćirilicom je ispisana reč „Gračanica“. Na kovanom novcu od 5 dinara u središnjem delu je reljefni prikaz manastira Кrušedol, iznad je reč „dinara” ispisana ćirilicom i latinicom, ispod nje je godina kovanja, s leve strane je oznaka vrednosti „5”, a između oznake vrednosti i godine kovanja polukružno uz obod ćirilicom je ispisana reč „Кrušedol”.

Kada se radi o izgledu naličja tih kovanica, u centralnom delu je Veliki grb Republike Srbije. Iznad i oko grba je polukružno, ćirilicom i latinicom, ispisan tekst „REPUBLIКA SRBIJA“, međusobno razdvojen crticom. Ispod grba je na isti način ispisan tekst „NBS“, takođe međusobno razdvojen crticom, a od teksta „REPUBLIКA SRBIJA” razdvojen tačkama.