Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je danas da je, prema poslednjim statističkim podacima, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil evidentirano 124.127 migranata, dok trenutno u centrima širom zemlje boravi njih 3.059.

Prosečno vreme zadržavanja migranata u prihvatnim i centrima za azil u 2022. godini bilo je 16 dana, tokom 2021. godine 30 dana, a u 2020. godini 36 dana. Migranati, koji su prošli kroz centre kojima upravlja Komesarijat, registrovani su i dobili su smeštaj, hranu, odeću, medicinsku zaštitu, a deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe.

Migranti su trenutno smešteni u 17 prihvatnih i centara za azil – PC Preševo, PC Bujanovac, PC Adaševci, PC Šid, PC Principovac, PC Subotica, PC Sombor, PC Bosilegrad, PC Pirot, PC Divljana, PC Kikinda, CA Obrenovac, CA Vranje, CA Krnjača, CA Bogovađa, CA Tutin i CA Sjenica. Dva centra su u stanju mirovanja, i to CA Banja Koviljača i PC Dimitrovgrad, a u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su Avganistan 36,13 odsto, Sirija 29,19 odsto, Pakistan 11,89 odsto, Maroko 7,92 odsto i Indija 4,04 odsto. Tokom 2022. godine, 25 osoba je dobilo pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice (rešenje o azilu).

Komesarijat za izbeglice i migracije je tokom 2022. godine postupao odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u njegovoj nadležnosti, a sa takvom politikom će se nastaviti i u narednom periodu, dodaje se u saopštenju.