989 miliona dinara za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca

0
7

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture Maja Gojković predsedavala je danas sednici Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca, na kojoj je usvojena Odluka o programu obnove kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Karlovaca za 2023. godinu.

Na sednici, koja je održana u Sremskim Karlovcima, dogovoreni su naredni koraci u realizaciji projekta na očuvanju kulturno-istorijskog i duhovnog nasleđa grada i budućeg kulturnog, turističkog i sveukupnog razvoja. Ukazano je na to da je završena preparcelacija i da su rešena imovinsko pravna pitanja na parceli namenjenoj za izgradnju novog objekta kulturnog centra i da sada sledi izrada projektno-tehničke dokumentacije za taj centar, što će finansirati Ministarstvo kulture.

Istovremeno, radilo se na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa, planske dokumentacije, inženjersko-tehničkih ispitivanja, a zatim i na sanaciji i restauraciji više uličnih fasada, kao i patrijaršijskog dvora. Na sednici je konstatovano da se sada nastavlja sa radovima, a za ovu godinu programom obnove predviđeno je 989 miliona dinara iz republičkog, pokrajinskog i lokalnog budžeta. Utvrđena je i dinamika realizacije usvojenih projekata. Ovaj program obnove i razvoja omogućava očuvanje kulturnog nasleđa, kao i obnovu Sremskih Karlovaca kao centra duhovnosti, kulture i obrazovanja i predviđa uvođenje novih kulturnih sadržaja.

Program obnove kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Karlovaca za 2023. godinu pripremljen je u skladu sa odredbama Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca. Programom obnove i razvoja utvrđeni su projekti obnove, zaštite, očuvanja i korišćenja kulturnih dobara, kao i komunalnog opremanja, odnosno obnove i izgradnje prateće infrastrukture u okviru prostorno kulturno-istorijske celine koja je utvrđena za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Narodna skupština, na predlog Pokrajinske vlade, donela je u maju 2021. godine Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca. Na osnovu ovog zakona, Vlada je donela Rešenje o imenovanju odbora, koji je dobio zadatak da radi na programu obnove i revitalizacije i da prati obnovu, navodi se u saopštenju Ministarstva kulture.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here