Prijavljivanje za ovogodišnji konkurs za upis dece u predškolske ustanove elektronskom putem počele su na Portalu eUprava, a od ukupno 158 predškolskih ustanova u 24 jedinice lokalne samouprave otvoreni su konkursi.

„Kao i prethodnih godina roditelji koji žele da podnesu zahtev za upis dece u predškolske ustanove to mogu da učine putem usluge eVrtić na portalu elektronske Uprave. Da bi to učinili neophodno je da budu registrovani na portal eUprave i prijavljeni. Potrebno je da koriste prijavu najnižim nivoom pouzdanosti, odnosno korisničkim imenom i pasvordom. Ukoliko poseduju mobilnu aplikaciju Consent ID ili kvalifikovani elektronski sertifikat mogu da koriste, ali nije neophodno“, rekla je pomoćnik direktora Kancelarije za IT i eUpravu Biljana Marić.

Ona je napomenula da je prijava jednostavna, odvija se u nekoliko koraka. „Od ukupno 158 predškolskih ustanova, odnosno gradova ili jedinica lokalne samouprave na teritoriji Srbije, koji otvaraju svoje konkurse, trenutno je konkurs otvoren u 24 predškolske ustanove, spisak se može pogledati na portalu eUprave. Do kraja februara biće otvoren u još devet predškolskih ustanova, a što se tiče Beograda očekujemo da će konkurs biti otvoren u aprilu mesecu“, navela je Marić.

Prilikom korišćenja usluge eVrtić, kako je navela, automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ta dokumenta prilikom upisa deteta niti da odlaze ni na jedan šalter.

„Usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin. Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu”, rekla je Marić.