U savremenoj poljoprivredi napreduju oni koji usvajaju nova znanja i primenjuju savremene tehnologije. Stoga Vam predstavljamo tri sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: Vendi, Vivaldi i Džajv.

Vendi jedna od najranijih sorti jagode prilagođena uslovima umereno-kontinentalne klime. Očekivani početak berbe je kraj aprila-početak maja meseca. Formira snažan bokor sa dugim rodnim grančicama koje ostaju poluuspravne u prvoj seriji berbe. Karakteriše se uniformnim, jarko crvenim, izuzetno atraktivnim plodovima bogatog i osvežavajućeg ukusa. Sadržaj ukupnih kiselina u plodu je nešto niži, što joj daje veću slast koja je praćena izuzetnom aromom jagode. Umerene je produktivnosti, ali tokom cele berbe daje krupan plod. Odličan izbor za ranu proizvodnju na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.

Vivaldi je sorta, srednje ranog vremena zrenja, pogodna za gajenje na otvorenom polju i ranu proizvodnju u plastenicima i tunelima. Formira bujan bokor uspravnog porasta sa cvetnim granama čiji cvetovi pokazuju sklonost ka istovremenom otvaranju, što može rezultirati kraćim periodom intezivne berbe. Vivaldi produkuje veoma atraktivne, sjajne i svetlo crvene plodove izuzetne sočnosti i veoma prijatnog ukusa. Tekstura ploda je specifična i različita u poređenju sa drugim sortama jagode što plodu daje izuzetnu čvrstoću, otpornost prema truleži i mogućnost dugog skladištenja. U punom rodu prosečno daje 1050 g po bokoru, odnosno 455 g u prvom rodu kod prolećne sadnje.

Džajv je kasna sorta prilagođena hladnijim klimatima. Formira robusan, relativno kompaktan bokor sa snažnim i krutim rodnim grančicama koje nose narandžasto crvene, veoma krupne i atraktivne plodove sa prijatnom aromom jagode. Sazreva dosta sporo, što rezultira značajno većom masom ploda u poređenju sa ostalim sortama kasnog vremena zrenja. U punom rodu prosečno daje 1.300 g po bokoru, odnosno 570 g već posle osam nedelja u prolećnoj sadnji. Plod je narandžasto crvene boje, sjajan, pravilnog konusnog oblika i izražene čvrstoće. U punoj zrelosti, plodovi zadržavaju atraktivnu crvenu boju u dugom vremenskom periodu pa se berba po potrebi može odložiti nekoliko dana prema zahtevima tržišta. Zahvaljujući izuzetnoj čvrstoći plodova pokazuje i veliku otpornost prema truleži ploda u kišnom periodu.