Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis u vojne škole koji je otvoren do 31. marta 2023. godine. Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis za 175 budućih kadeta Vojne akademije i 17 Medicinskog fakulteta VMA, kao i 75 učenika opšteg smera i 30 učenika vazduhoplovnog smera Vojne gimnazije i 65 učenika Srednje stručne vojne škole.

Vojna akademija u školskoj 2023/2024. godini nudi osnovne akademske studije na smerovima: Kopnena vojska, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojno vazduhoplovstvo, Vojnosaobraćajno inženjerstvo i Ekonomija odbrane. Pravo da konkurišu za upis osnovnih studija na Vojnoj akademiji imaju mladići i devojke rođeni 2002. godine ili kasnije, odnosno 2003. godine ili kasnije za studije na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije. Neophodan uslov je, takođe, da kandidati imaju završenu četvorogodišnju srednju školu, odnosno da pohađaju četvrti razred četvorogodišnje srednje škole. Za kadete studijskih programa Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite i Vojnosaobraćajno inženjerstvo biće potrebna diploma četvorogodišnje srednje škole tehničke struke ili gimnazije, dok će za Medicinski fakultet VMA, osim svršenih gimnazijalaca moći da konkurišu i oni sa diplomama srednjih škola zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine. Za navedene smerove mogu konkurisati i kandidati koji trenutno pohađaju završne razrede pomenutih škola. Mladići i devojke koji imaju ambiciju da postanu vojni piloti i upišu studijski program Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program, kao i da uspešno savladaju selektivnu padobransku i letačku obuku. Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB bodova. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručna zvanja.

Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina (12 semestara), odnosno 360 ESPB. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom. Posle završenih studija kadeti Vojne akademije biće proizvedeni u čin potporučnika odgovarajućeg roda ili službe, dok će svršeni diplomci Medicinskog fakulteta postati potporučnici sanitetske službe.

Za status učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1.300 kaplara” u Beogradu pravo prijavljivanja imaju dečaci i devojčice rođeni 2007. godine ili kasnije. Kandidati za Vojnu gimnaziju, koji ispunjavaju uslove konkursa, moraće da savladaju proveru fizičke sposobnosti, kao i testove znanja iz matematike i srpskog jezika i književnosti. Pored toga, obaviće se psihološka i medicinsko-zdravstvena procena, kao i bezbednosna provera svih kandidata. Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine po nastavnom planu i programu gimnazija opšteg smera koji obuhvata i specifične vojne sadržaje. Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su u obavezi da nastave školovanje u Vojnoj akademiji. Učenicima Srednje stručne vojne škole, u zavisnosti od opredeljenja, predstoji školovanje po planu i programu Vazduhoplovnotehničkog smera, Jedinica za elektronska dejstva, Telekomunikacija i informatike, ARJ za PVD, kao i smera Vazdušnog osmatranja i javljanja. Nakon završenog školovanja u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu profesionalnog podoficira, u činu vodnika. Školovanje u svim vojnim školama je besplatno, a kadetima i učenicima obezbeđen je smeštaj, ishrana, odeća, odnosno uniforma, udžbenici i školski pribor, sportska oprema, zdravstvena zaštita i odgovarajuća mesečna novčana primanja. Osim vrhunskog obrazovanja Vojna akademija, Medicinski fakultet VMA, Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola nude brojne mogućnosti za vannastavne sadržaje i podstiču razvoj talenata i interesovanja svojih kadeta i učenika.