Kukuruz šećerac možemo sejati od druge polovine aprila sve do sredine jula. Berba je kontinuirana, od sredine jula, do sredine, ili kraja, oktobra.

Priprema zemljišta za kukuruz šećerac ista je kao i za kukuruz za zrno. Duboka jesenje-zimska obrada, osigurava dobru strukturu i zalihu vlage za prolećnu setvu. Kasniji usevi mogu se sejati i posle ozimih i ranih prolećnih kultura. U tom slučaju, zadovoljava pliće oranje (do 20 cm), uz dobru pripremu setvenog sloja. U kontinetnalnom području, setva se može početi u drugoj polovini aprila, kad je temperatura zemljišta na 5 cm dubine, viša od 10 ºC. Pošto je dužina vegatacije, do tehnološke zrelosti, kraća, može se sejati i kasnije, sve do sredine jula. Tako je moguća kontinuirana berba, od sredine jula, do sredine, ili kraja, oktobra. Seje se na 3-5 cm dubine, u zavisnosti od teksture zemljišta, uz razmak redova od 60 do 90 cm i razmak u redu 20 do 30 cm. U zavisnosti od razmaka setve, krupnoći i klijavosti semena, potrebno je 10 do 20 kg semena po hektaru.

Za kukuruz šećerac se koriste isti herbicidi kao i kod proizvodnje kukuruza za zrno. Mada je bolje ne koristiti hemiju. Uz međurednu obradu, prema potrebi, koriguje se razmak biljaka u redu, dok su biljke niže od 20 cm. Za dobar vegetativni rast, a posebno u vreme metličenja i razvoja klipa, naročito je važna ravnomerna snabdevenost vodom. U zavisnosti od zemljišnih i klimatskih uslova, za dobar prinos kukuruza šećerca, potrebno je 3.000 d0 6.000 m³ vode po hektaru. Kod nedovoljne snabedevenosti vodom, lišće se uvija. Ako se to događa samo u podnevnim satima, to još nije kritično, ali ako tako ostane ceo dan, svakako je potrebno navodnjavanje. Mere zaštite od bolesti i štetočina prvenstveno se odnose na upotrebu nezaraženog semena, a protiv kukuruznog moljca, prednost imaju agrotehničke i biološke metode.

Tehnološka zrelost kukuruza šećerca nastupa oko 20 dana posle oplodnje. Zrna su potpuno formirana, a među redovima nema nikakvog međuprostora. Ljuštika čvrsto prileže uz klip, svila sasvim posmeđi i gotovo se sasuši, a u ruci klip deluje čvrsto. Na pritisak, među prstima, iz zrna izlazi mlečni sok. U optimalnom tehnološkom zrenju, zrno ima 70-73% vode, odnosno 27-30% suve materije. Klipovi kukuruza šećerca za tržište, obično se beru ručno zajedno s ljuštikom, ili se, istovremeno, čiste od ljuštike i svile i otkidaju na bazi klipa. Da se postigne što veći prinos, bere se 2 do 3 puta. Kukuruz šećerac najbolje je brati ujutru, dok je još niža temperatura, i odmah ga otpremiti u zaklon.