Ljudska prava su univerzalna prava koja ima svaki čovek bez obzira na nacionalnost, pol, nacionalnost, veru, rasu, jezik ili bilo koji drugi status. Obuhvataju pravo na život, obrazovanje, rad, zdravlje i slobodu.  Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra, na dan kada je 1948. godine Generalna skupština UN usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Ovaj dan obeležio je i pokret Novi optimizam a njegovog osnivača Branislava Grubačkog Gutu smo pitali šta je sve Zrenjanincima uskraćeno od elementarnih prava.

Podsetivši na to da je Novi optimizam nastao pre 18 godina na Međunarodni dan ljudskih prava Guta je rekao da su u prvom obraćanju ljudima rekli da je u pitanju pokret svih građana Vojvodine i Srbije koji ne žele da budu trajni zatočenici mračnih devedesetih. “Te mračne devedesete su bile mračne između ostalog zbog toga što su elementarna ljudska prava bila uskraćena ljudima koji su živeli u celoj Srbiji, u celom regionu, a s obzirom na to da je fokus na zrenjanin, i Zrenjanincima. Mislim da su more tih prava koje bih sad mogao da ređam uskraćena Zrenjanincima, ali pravo na organizovanje, pravo na okupljanje, pravo na razmenu ideja, pravo na jednostavno normalnu komunikaciju u jednom društvu koje je postojalo” rekao je Guta.