Agencija za privredne registre Republike Srbije saopštila je da je u toku februara pokrenula postupak prinudne likvidacije 3.956 privrednih društava koja nisu dostavila svoje finansijske izveštaje za 2019. i 2020. godinu do kraja poslovne 2021. godine, do kada su ovi finansijski izveštaji mogli da se dostavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Agencija za privredne registre je prethodno objavila obaveštenja privrednim društvima da su se stekli neotklonjivi razlozi za prinudnu likvidaciju koja su, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, bila objavljena u trajanju od 30 dana.U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na internet stranici Agencije su u toku februara objavljeni oglasi privrednim društvima o pokretanju prinudne likvidacije, koji će biti objavljeni u trajanju od 60 dana i promenjen je registarski status, a uz poslovno ime ovih društava dodat je deo – u prinudnoj likvidaciji.

Oglasi i obaveštenja objavljeni su u Registru privrednih subjekata, na stranici na kojoj se objavljuju registrovani podaci o svakom pojedinačnom privrednom društvu, a rešenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije u papirnoj formi upućena su putem pošte, na registrovane adrese sedišta ovih društava. Po isteku zakonskog roka od 60 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Agencije, registrator nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata će, u daljem roku od 30 dana, doneti pojedinačne akte o brisanju, na osnovu kojih će ova društva biti izbrisana iz registra, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Pretragu oglasa i obaveštenja moguće je izvršiti na internet stranici www.apr.gov.rs, u Registru privrednih subjekata na osnovu matičnog broja ili poslovnog imena privrednog društva, navodi se u saopštenju.