Za kupovinu automobila na električni i hibridni pogon subvencije do 5.000 evra

0
27

Pravo na subvencionisanu kupovinu ovakvih vozila imaju pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, a zahtev za kupovinu može da se podnese zaključno sa 31. oktobrom 2023. godine. Kupovina putničkih i teretnih vozila subvencionisaće se iznosom od 2.500 do 5.000 evra.

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.Ovom uredbom majkama će biti značajno olakšan i ubrzan proces kupovine prve nekretnine, a Uredba predviđa, pored ostalog, da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje i da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije.

Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.Uredba je omogućila i kupovinu stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija. Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.Na sednici je usvojena Uredba o utvrđivanju programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2023. godini koja podrazumeva podršku regionalnom i lokalnom razvoju i povezivanje svih subjekata regionalnog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.Donošenjem Uredbe jačaju se kapaciteti jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, a u cilju sprovođenja politike regionalnog razvoja.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturi, koji podrazumeva da se Strategija razvoja kulture umesto na deset godina, donosi na period od pet godina, jer je na ovaj način moguće utvrditi pravce razvoja kulture Srbije kako bi bilo održivije i sistemski utemeljenije, nego što je to bio slučaj sa donošenjem ovog akta na period od deset godina. Takođe, izmenom je predviđeno da Zadužbina Svetog manastira Hilandar uživa posebnu brigu, imajući u vidu značaj koji Sveti manastir Hilandar i Zadužbina imaju za kulturu, istoriju i tradiciju srpskog naroda.

Na sednici je usvojeno Rešenje o dodatnoj dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Dodatno priznanje su dobili glumci Aleksandar Berček i Slavko Štimac, književnik i književni prevodilac Darko Tanasković i stručnjak u kulturi i publicista Aleksandra Ninković Tašić. Ovo rešenje predviđa i da ministar kulture može Vladi, na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu Komisije, dodatno da predloži dodelu Priznanja za najviše pet umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here