Objavljen je pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada i po pojedinoj vrsti podsticaja. Maksimalan iznos podsticaja je 3.000.000. din.Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom kao i pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada U zavisnosti od programa podrške podsticaji obuhvataju:Nabavku sadnica voćaka i hmelja,nabavku naslona za proizvodne zasade. Zatim pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima.Hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljištaPravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ima:fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ,preduzetnik ,pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:

  1. od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;
  2. od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.