Ministarka zdravlja Danica Grujičić istakla je da je Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru završen i da čeka da se uskladi sa ostalim zakonima, i podvukla da je važno da kaznena politika bude dobro sprovođena. Ministarka je napomenula da zabrana pušenja u svim zatvorenim prostorima ne zavisi samo od nje, objašnjavajući da svaki zakon ide na uvid svim ministarstvima i da „nekad neko ima nekakvu primedbu, a nekad ne“. Kako komentariše pomenuti Zakon i da li je kazna od milion dinara adekvatna za one koji prekrše zakon pitali smo prof. dr Slobodana Milosavljevića.

Profesor dr Slobodan Milosavljević izjavio je da podržava Zakon o zabrani pušenja jer je to jedan od preduslova za zdravlje nacije i naroda. Međutim, smatra da su kazne previsoke i prejake a najbolja politika je delovati preventivno i edukativno sa kaznama na mlade i stanovništvo o štetnosti pušenja i duvanskog dima.