Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NZS), prema podacima iz februara ove godine, nalazi se 239.928 nezaposlenih žena, što čini 55,8 odsto ukupnog broja nezaposlenih lica, a u odnosu na februar prethodne godine, broj žena na evidenciji NZS se smanjio za 10,6 odsto.

Kako je rečeno u Nacionalnoj službi za zapošljavanje najveće učešće žena u ukupnom broju nezaposlenih žena, posmatrano prema starosnim kategorijama, čine žene starosti između 30 i 50 godina njih 44,04 odsto. Posmatrano prema obrazovnoj strukturi, najviše nezaposlenih žena je sa srednjim obrazovanjem – njih 49,60 odsto.

Sa evidencije nezaposlenih lica NZS, kako navode, kod poslodavaca čija je oblast delatnosti Prerađivačka industrija (koja obuhvata proizvodne delatnosti) je tokom prošle godine bilo 25.513 slučaja zapošljavanja žena, dok je u 2021. godini taj broj iznosio 29.778. U prva dva meseca ove godine, u prerađivačkoj industriji bilo je 2.936 slučajeva zapošljavanja žena sa evidencije NSZ.

Najveći broj žena na evidenciji ima kvalifikacije ekonomski tehničar, zatim prodavac, krojač i konfekcionar, kao i medicinska sestra, frizer za žene, poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja, prehrambeni tehničar i tehničar za biotehnologiju, diplomirani pravnik i kuvar jednostavnih jela. Meru Subvencije za samozapošljavanje u prethodnoj godini koristilo je 2.115 žena.