Na snazi je zabrana sakupljanja divlje flore i faune u 2023. godini za teritoriju Srbije i vrsta u pojedinim upravnim okruzima najavili su iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine za ovu godinu zabranilo je sakuplјanje osam zaštićenih vrsta divlјe flore i faune na teritoriji čitave države, a za pojedine vrste uvedena je zabrana u više upravnih okruga, preneo je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (PZZP). U naredbi ministarke Irene Vujović objavlјenoj u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 018 od 3. 3. 2023. godine navodi se da je na celoj teritoriji Srbije zabranjeno sakuplјanje:barske perunike (žuta perunika, divlјa perunika), treplјastog kantariona (plјuskavica treplјasta), planinskog kantariona, rumelijskog kantariona (izdašlјivica), crne čemerike (kinavke), medicinske pijavice, Na područjima upravnih okruga koji čine Vojvodinu zabrana se odnosi i na veprinu (kostrika ili šimširika), jezičastu kostriku (veprina ili nepričac), oman (omanika ili devesilјe). Dodatno na području Sremskog upravnog okruga zabranjeno je sakuplјanje sremuša (medveđi luk – sremuš).

Na području Vojvodine, te Podunavskog, Braničevskog, Borskog i Rasinskog upravnog okruga zabrana se odnosi i na zelenu žabu, malu zelenu žabu i veliku zelenu žabu. Baštenski puž zaštićen je od sakuplјanja na područjima Zapadnobačkog, Sremskog, Mačvanskog i Braničevskog upravnog okruga. Šumski – sivi puž, te vinogradarski puž istu zaštitu uživaju na područjima Zapadnobačkog, Severnobačkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog upravnog okruga i Južnobanatskog upravnog okruga. Izuzetno, zabrana sakuplјanja ovih vrsta ne odnosi se na zaštićena područja u kojima je planom odnosno godišnjim programom upravlјanja zaštićenih područja, sakuplјanje tih vrsta dozvolјeno, navodi se u naredbi.