Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs  za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo – košnica i kontejnera u AP Vojvodini u 2023. godini.

Cilj Konkursa je nabavka novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo – košnice i kontejneri i unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u AP Vojvodini. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 30.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za posebne kategorije podnosioca prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije. u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 350.000,00 dinara za posebne kategorije  podnosioca prijava. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi 50.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu po Konkursu, a dozvoljeno je  više namena navedenog maksimalnog iznosa. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se oprema i pčelinja društva nabavljena nakon 01.01.2023. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe i pravno lice: privredno društvo, zemljoradnizka zadruga i složena zadruga.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 07.04.2023.godine. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4186od 13 do 15 časova. Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.